Semangka Hibrida Black Panther F1
Semangka hibrida Black Starlet F1
Semangka hibrida Brigade F1
Semangka Non Biji Afrika F1
Semangka Non Biji Hibrida Arizona F1
Semangka hibrida Sun Dragon F1
Semangka Hibrida Black Beauty F1
Semangka hibrida Black Ladies F1